Opowiadanie Kornika

Od dłuższego celebrujemy obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Mimo, że nie zajmujemy się odtwarzaniem tej epoki, to do tej pory pomagaliśmy w kilku rekonstrukcjach i uroczystościach. Ot tak – z racji powagi rocznicy i wielkopolskiej dumy 🙂

Sebastian się mieści ;)

Sebastian się mieści 😉

Nasza pomoc miała raczej charakter techniczny, choć niektórzy z nas, dzięki współpracy z krotoszyńskim Muzeum, paradowali lub biegali w replice powstańczego munduru. Niektórzy. I w jednej replice, bo w mundur, którym dysponuje nasze muzeum mieszczą się tylko dwaj z nas 😉

Pietrek też się mieści ;)

Pietrek też się mieści 😉

Kornik się  nie mieści, więc w ramach pokuty napisał opowiadanko odnoszące się do wydarzeń „powstańczych” w naszym regionie. Jako, że dawno takiego opowiadanka nie pisał (ostatnio fabularyzując krotoszyńskie legendy), to nawet mu się podobało 😛

Jeśli ktoś jest ciekaw co wysmarował, to opowiadanie w formacie PDF jest TUTAJ.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POCZTU WIERZBIĘTY Z KROTOSZYNA W ROKU 2018

Poczet Wierzbięty z Krotoszyna jest drużyną Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej. Liderem grupy jest Piotr Mikołajczyk, jednocześnie wiceprezes tegoż Stowarzyszenia.

 

Głównym celem Pocztu jest rekonstrukcja kultury materialnej przełomu XIV i XV stulecia. Jego członkowie starają się jak najwierniej odtworzyć strój, wyposażenie i uzbrojenie kopii rycerskiej, oddziału straży miejskiej oraz zwykłych mieszkańców wielkopolskiego miasteczka z lat 1380 – 1420. Przy okazji grupa stara się również odwzorowywać obyczajowość tego okresu, szczególnie w odniesieniu do pogranicza wielkopolsko – śląskiego. Od niedawna kolejnym z celów grupy stała się również rekonstrukcja sylwetek żołnierzy krotoszyńskiego 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z drugiej połowy lat 30-tych XX wieku.

Msza święta z okazji 15 sierpnia

Msza święta z okazji 15 sierpnia w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie

Poczet, obok organizowania historycznych imprez i pokazów, prowadzi także działalność wystawienniczą, publicystyczną, filmową oraz organizuje konkursy i prelekcje. Dzięki popularyzowaniu średniowiecznej historii oraz postaci założyciela Krotoszyna, grupa stała się doskonałą formą promocji dziejów miasta i regionu w kraju oraz za granicą. Środkiem realizacji celów grupy są również strony internetowe: www.wierzbieta.com oraz www.facebook.com/pages/Poczet-Wierzbiety-z-Krotoszyna.

 

W 2018 roku Poczet Wierzbięty z Krotoszyna brał udział w dwunastu pokazach. Były to: III Marsz Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie (9  lutego), wartach honorowych przy Grobie Pańskim w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie (30 – 31 marca), Piknik z Patronem Szkoły w SP nr 4 w Krotoszynie (12 maja), festyn szkolny w Dobrzycy (3 czerwca), festyn szkolny w Rozdrażewie (10 czerwca), dni miasta w Kobylinie (17 czerwca), impreza „Noc Świętojańska” w Krotoszynie (23 czerwca), „Zjazd Bliźniaków” w Krotoszynie (30 czerwca), „Święto Ulicy” w Krotoszynie (8 września), uroczystości na Szańcu Pamięci 56 pp w Krotoszynie (16 września) oraz wspólnie z drużyną kaliską w krotoszyńskich i kaliskich uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości w Krotoszynie i Kaliszu(10 i 11 listopada).

XIX Biesiada Piastowska w Rezerwacie Archeologicznym Kalisz- Zawodzie

XIX Biesiada Piastowska w Rezerwacie Archeologicznym Kalisz- Zawodzie

W roku 2018 poczet prowadził również bezpośrednią działalność edukacyjną. Przeprowadzono lekcję na temat rycerstwa w Szkole Podstawowej w Gorzupi (5 lutego) oraz warsztaty szermiercze i pogadankę w ramach wielkopolskiego zlotu harcerskiego – „Wzlot” w Krotoszynie (10 marca). Ponadto, w ramach działalności edukacyjnej, już po  raz czwarty drużyna włączyła się w organizację konkursu historycznego dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „W epoce Wierzbięty – schyłek średniowiecza”, prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Krotoszynie (26 kwietnia). Na potrzeby konkursu grupa otrzymała wsparcie materialne ze strony Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

 

Ponadto członkowie Pocztu wzięli udział w krotoszyńskiej imprezie KrotoFest w Krotoszynie (26 maja) oraz już drugi rok z rzędu dołączyli do zbiórki publicznej organizowanej na krotoszyńskim cmentarzu parafialnym przez miejscowych kibiców Lecha Poznań, z której dochód, jak co roku, przeznaczony będzie na renowację mogił Powstańców Wielkopolskich (1 listopada). Członkowie Pocztu wzięli również udział w Turnieju Rycerskim na zamku Grodziec (26 – 28 października) oraz byli współorganizatorami imprezy rekonstrukcyjnej Wehikuł Czasu, zorganizowanej przez krotoszyńskie Muzeum Regionalne z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (25 listopada)

Uroczystości przy Szańcu Pamięci żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie

Uroczystości przy Szańcu Pamięci żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie

W ramach działalności w Stowarzyszeniu członkowie zwyczajni Pocztu wzięli udział w corocznym konwencie Bractwa w Kaliszu (23 marca). W kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie zorganizowano ponadto tradycyjną mszę świętą, a następnie kameralną imprezę z okazji obchodów dnia patrona rycerstwa – św. Jerzego (28 kwietnia). Drużyna wspólnie z kaliską częścią stowarzyszenia współorganizowała także sztandarową imprezę naszego Stowarzyszenia – XIX Biesiadę Piastowską pod hasłem „Żołnierz Polski przez wieki” w rezerwacie archeologicznym na kaliskim Zawodziu (24 – 26 sierpnia). Ponadto wraz z drużyną kaliską zorganizowano sesję fotograficzną na tzw. „przedmościu kaliskim”, osadzoną w latach 30-tych XX w. (29 września).

 

Dwunasty rok z rzędu Poczet realizował, przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, projekt „Działalność rekonstrukcyjna Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna (15 stycznia – 30 listopada). W ramach projektu, obok rekonstrukcji średniowiecznej, grupa kontynuowała rozpoczętą w roku 2016 rekonstrukcję sylwetek żołnierzy krotoszyńskiego pułku piechoty z września 1939 r. Projekt będzie realizowany również w roku bieżącym, w związku z przyznaną Stowarzyszeniu na ten cel dotacją. Członkowie Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna są zaangażowani w ogólnoeuropejski projekt rekonstrukcyjny Projekt 14, w którym odgrywają postacie rycerzy z rodu Łodziów lub wcielają się w sylwetki ich poddanych.

Fixuralis Custellus 2018 - turniej rycerski na zamku Grodziec

Fixuralis Custellus 2018 – turniej rycerski na zamku Grodziec (fota buchnięta ze strony Bractwa Rycerskiego Ziemi Legnickiej)

W roku 2018 odbywały się cotygodniowe zebrania kandydatów i członków Pocztu. Dodatkowo w okresie letnim miały miejsce treningi szermierki i musztry przy sali sportowej na ulicy Młyńskiej, gdzie drużyna korzysta ze współpracy ze Stowarzyszeniem „Twoja Alternatywa”, z którym wspólnie zagospodarowuje magazyn i przechowuje swoje wyposażenie. W okresie zimowym treningi przeniesiono na nieodpłatnie udostępnioną salę gimnastyczną SP nr 3 w Krotoszynie, a następnie SP nr 7 w Krotoszynie.

 

Sukcesem Pocztu w roku 2018 okazały się współorganizowane imprezy – tak w Kaliszu jak i w Krotoszynie, szczególnie te związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poziom rekonstrukcyjny drużyny jest obecnie bardziej niż zadowalający i pozwala skupić się na odgrywającej coraz większą rolę rekonstrukcji XX-wiecznej.

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam wszystkim

spokoju, radości i wytchnienia w gronie rodzinnym. Niech te świąteczne dni będą pełne miłości, ciepła i wzajemnej życzliwości.

W nadchodzącym roku życzymy Wam z kolei przede wszystkim błogosławieństwa Narodzonego i wszelkiej pomyślności.

 

Łodzice

585px-Meister_der_Palastkapelle_in_Palermo_001

Mozaika z około 1150 roku, znajdująca się w Kaplicy Palatyńskiej w Palermo

Życzenia Wielkanocne

Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy z radosnym Alleluja życzą

Łodzice wraz z Czeladzią

Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją niesioną przez miłosiernego Boga

Zmartwychwstani

Złożenie ciała Jezusa do grobu (po lewej) oraz  Zmartwychwstanie (po prawej)
Miniatury Psałterza z opactwa Ramsey, z lat około 1300 – 1310
Obecnie w zbiorach Biblioteki Pierpont Morgan Library w Nowym Jorku

Przy okazji tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy do kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie, gdzie będziemy wartować przy Grobie Pańskim:

Wielki Piątek (27 marca) – po liturgii od około 20.oo do 22.oo

Wielka Sobota (28 marca) – od 9.oo do 12.oo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POCZTU WIERZBIĘTY Z KROTOSZYNA W ROKU 2017

Poczet Wierzbięty z Krotoszyna jest drużyną Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej. Dowódcą i Namiestnikiem grupy jest Piotr Mikołajczyk, jednocześnie wiceprezes tegoż Stowarzyszenia.

Głównym celem Pocztu jest rekonstrukcja kultury materialnej przełomu XIV i XV stulecia. Jego członkowie starają się jak najwierniej odtworzyć strój, wyposażenie i uzbrojenie kopii rycerskiej, oddziału straży miejskiej oraz zwykłych mieszkańców wielkopolskiego miasteczka z lat 1380 – 1420. Przy okazji grupa stara się również odwzorowywać obyczajowość tego okresu, szczególnie w odniesieniu do pogranicza wielkopolsko – śląskiego.

Od niedawna kolejnym z celów grupy stała się również rekonstrukcja sylwetek żołnierzy krotoszyńskiego 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z drugiej połowy lat 30-tych XX wieku.

Poczet, obok organizowania historycznych imprez i pokazów, prowadzi także działalność wystawienniczą, publicystyczną, filmową oraz organizuje konkursy i prelekcje. Dzięki popularyzowaniu średniowiecznej historii oraz postaci założyciela Krotoszyna, grupa stała się doskonałą formą promocji dziejów miasta i regionu w kraju oraz za granicą. Środkiem realizacji celów grupy są również strony internetowe: www.wierzbieta.com oraz www.facebook.com/pages/Poczet-Wierzbiety-z-Krotoszyna.

6

Obchody Święta Wojska Polskiego w Krotoszynie (fot. Monika Menzfeld-Czubak)

 

W 2017 roku Poczet Wierzbięty z Krotoszyna brał udział aż w dwunastu pokazach. Były to: tradycyjne warty honorowe przy Grobie Pańskim w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie (14 – 15 kwietnia), obchody Święta Konstytucji 3-Maja w Miliczu (3 maja), Piknik z Patronem Szkoły w SP nr 4 w Krotoszynie (13 maja), weekend historyczny w Poniecu (14 maja),  dni miasta w Tuliszkowie (29 maja) i Kobylinie (18 czerwca), uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego w Krotoszynie (15 sierpnia), festyn osiedlowy przy SP nr 8 pt. „Wszyscy jesteśmy sąsiadami (9 września), piknik rodzinny w Konarzewie (16 września), krotoszyńskie uroczystości związane ze Świętem Niepodległości (10 listopada) i III Biegiem Niepodległości (11 listopada) oraz Jarmark Bożonarodzeniowy w Zdunach (10 grudnia).

Pojedynczy członkowie Pocztu wzięli również udział w krotoszyńskiej imprezie KrotoFest (27 maja), oraz reprezentowali miasto i Stowarzyszenie podczas Turnieju Rycerskiego „Honor Vincit Omnia” na zamku w Oporowie (26 – 30 lipca).

Ponadto również pojedynczy członkowie drużyny włączyli się w projekt poetycki realizowany przez Krotoszyński Ośrodek Kultury pt. „Leśmian… a jednak czytamy (18 lipca), a kilku przedstawicieli grupy wzięło udział w sesji fotograficznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Klub ART” i Bartosza Blechę pod kościółkiem pw. św. św. Fabiana i Sebastiana (św. Rocha) w Krotoszynie (19 lipca), służącej wydaniu przez to Stowarzyszenie kalendarza. Poczet dołączył również do zbiórki publicznej organizowanej na krotoszyńskim cmentarzu parafialnym przez miejscowych kibiców Lecha Poznań, z której dochód jak co roku przeznaczony będzie na renowację mogił Powstańców Wielkopolskich (1 listopada).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wehikuł Czasu – życie w dawnym mieście” (fot. Leszek Zdrach)

W ramach działalności w Stowarzyszeniu członkowie zwyczajni Pocztu wzięli udział w corocznym konwencie Bractwa w Kaliszu (18 lutego). W kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie zorganizowano ponadto tradycyjną mszę świętą, a następnie kameralną imprezę z okazji obchodów dnia patrona rycerstwa – św. Jerzego (22 kwietnia). Drużyna współorganizowała także sztandarową imprezę naszego Stowarzyszenia – XVIII Biesiadę Piastowską pod hasłem „Wici” w rezerwacie archeologicznym na kaliskim Zawodziu (1 – 3 września). Delegacja członków Pocztu wybrała się również do Kalisza, aby wziąć udział w ślubie członków Zarządu Stowarzyszenia (11 listopada).

W roku 2017 Poczet podjął się również organizacji lub współorganizacji kilku wydarzeń. Już trzeci rok z rzędu drużyna włączyła się w organizację konkursu historycznego dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „W epoce Wierzbięty – rozbicie dzielnicowe, prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Krotoszynie (4 kwietnia). Na potrzeby konkursu grupa otrzymała wsparcie materialne ze strony Starostwa Powiatowego w Krotoszynie o wartości 300 zł. Poczet wraz z krotoszyńskim Muzeum współorganizował również, już po raz trzeci, imprezę „Wehikuł Czasu – życie w dawnym mieście (17 września). Na kaliskim Zawodziu drużyna ponownie zorganizowała kameralną imprezę „Calisia A.D. 2017 – Hr na ně (22 – 24 września), na którą zaproszono 50 rekonstruktorów z całej Polski. Istotą wydarzenia stała się ponownie gra fabularna, osadzona tym razem w realiach powstań husyckich w Czechach na początku lat 20-tych XV stulecia.

3

Calisia A. D. 2017 – hr na ně” (fot. Tomasz Potemkowski)

Poczet jedenasty rok z rzędu realizował, przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, projekt „Działalność rekonstrukcyjna Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna (9 stycznia – 1 grudnia). W ramach projektu, obok rekonstrukcji średniowiecznej, grupa kontynuowała rozpoczętą w roku 2016 rekonstrukcję sylwetek żołnierzy krotoszyńskiego pułku piechoty z września 1939 r.

Brak środków finansowych cały czas uniemożliwia przeprowadzenie prac na terenie użyczonym przez Urząd Miejski. Jak dotąd nadal nie udało się drużynie pozyskać środków zewnętrznych na budowę rekonstrukcji XIV – wiecznej wsi w lesie miejskim.

Członkowie Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna aktywnie działają w ramach ogólnoeuropejskiego projektu rekonstrukcyjnego Projekt 14, w którym odgrywają postacie rycerzy z rodu Łodziów lub wcielają się w sylwetki ich poddanych. Pojedyncze osoby nadal zajmują się rekonstrukcją rycerstwa śląskiego biorącego udział w bitwie grunwaldzkiej w ramach projektu Silesia Apud Grunwald.

W roku 2017 odbywały się cotygodniowe zebrania kandydatów i członków Pocztu, najczęściej w lokalu „Papa Pizza”, w piątki o godzinie 19.30. Dodatkowo w okresie letnim miały miejsce treningi szermierki i musztry przy sali sportowej na ulicy Młyńskiej 2b (w czwartki w godzinach 17.30 – 18.30), gdzie drużyna korzysta ze współpracy ze Stowarzyszeniem „Twoja Alternatywa”, z którym wspólnie zagospodarowuje magazyn i przechowuje swoje wyposażenie. W okresie zimowym treningi przeniesiono na nieodpłatnie udostępnioną salę gimnastyczną SP nr 8 w Krotoszynie (czwartki 19.00 – 20.30), a następnie SP nr 3 w Krotoszynie (środy 19.00 – 20.30).

dav

III Krotoszyński Bieg Niepodległości (fot.  Bartłomiej Szymczak)

Sukcesem Pocztu w roku 2017 okazały się organizowane i współorganizowane imprezy – tak w Kaliszu jak i w Krotoszynie.  Ich poziom rekonstrukcyjny jest więcej niż zadowalający. Cieszy również fakt coraz większej roli, jaką w działaniach drużyny odgrywa rekonstrukcja XX-wieczna.

Piotr Mikołajczyk

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie

Fragment miniatury ukazującej Boże Narodzenie wg tzw. „Godzinek z Bedford” z około 1410 roku.

 

Życzymy Wszystkim

spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzeni.

Niech Boże błogosławieństwo wypełni je serdecznością i miłością.

Niech nadchodzące dni będą okazją do zatrzymania się w codziennym zabieganiu oraz refleksji.

Niech rodzinna atmosfera zbliżających się Świąt pełna będzie ciepła i życzliwości.

 

Poczet Łodziów

Życzenia Wielkanocne

 

miniatura-zmartwychwstanie

„Zmartwychwstanie” – miniatura nieznanego autorstwa z mszału datowanego na lata 1440 – 1450, obecnie w Archiwum Kapitulnym na Wawelu w Krakowie


Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim najszczersze życzenia pokoju, wiary i miłości. Oby nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wreszcie wiosna wypełni słońcem Wasze życie osobiste i zawodowe

Łodziowie 🙂